Välkommen till Penica Coachpool

Här finner du information om tjänsten

Penica Coachpool

Ledarcoaching, verksamhetscoaching och affärscoaching individuellt eller i grupp

Intresset och behovet av coaching i kombination med reflektion ökar.

Penica CoachPool består av certifierade coachkonsulter. Samtliga inom Penica CoachPool är certifierade coacher via ICF eller EMCC –EQA eller ICC. Gruppens deltagare har gedigen kunskap om affärscoaching, verksamhetscoaching och ledarcoaching.

Enligt den coachcertifiering innebär bland annat strikt tystnadsplikt i coachuppdragen. Vi arbetar i uppdrag utifrån etik och regler från EMCC Code of ethics. /European Mentoring & Coaching Council.

Vår egen kontinuerliga vidareutveckling i gruppen sker bland annat genom att vi träffas flera gånger per år för att ge varandra erfarenhetsutbyten samt att vi vidareutbildar oss hela tiden via utbildningar. Det ger våra uppdragsgivare ständiga mervärden. Vi är ett gäng mycket nyfikna och entusiastiska människor som tror på ständig vidareutveckling hos individer.

Vi genomför uppdrag där ni önskar. Uppdrag kan genomföras på svenska och engelska. I takt med att Penica CoachPool växer kommer vi säkerligen att kunna erbjuda coaching på fler språk.

I korthet arbetat vi så här i Penica CoachPool

Coachingen ger i första hand inga råd, i coachprocesser lockas utifrån coachens frågor svaren, handling och insikter av utövaren. Utövaren kallar vi den / de vi coachar. Det är utövaren som har det huvudsakliga ansvaret för utfallet i att nå de uppsatta mål utövaren/utövarna satt upp. Coachen ser till att utövaren håller fokus samt guidar och stöttar i denna process.

Coachen har bland annat ett ansvar att lyssna på utövaren, ställa frågor som leder och inspirerar mot att nå måluppfyllnad utövaren önskar. Vi arbetar även med flera olika verktyg som kan hjälpa utövaren att finna vägar och klargöranden för att underlätta arbetet mot önskad situation/mål.

Vi startar i coachprocessen med en genomgång om vad coaching är, vilka förväntningar uppdragsgivaren har och därefter om vi finner samarbetsvillighet kartlägga utövarens, gruppens, verksamhetens nuläge. Coachprocessen / coachsamtalen är alltid ställd mot ett eller flera mål som utövaren eller gruppen själv / själva bestämt. Tillsammans med coachen skapas en handlingsplan för att effektivt kunna arbeta mot målet och samtidigt se framstegen.

Om det vid något skede vid coachsamtalet skulle uppstå låsningar då utövaren ej finner någon väg, aktivitet, idé eller uppslag för att arbeta mot sitt mål kan coachen ge förslag om coachen har uppslag samt om utövaren tillåter det. Coachen återgår därefter till sin coachroll igen.

 

Mer om ledarcoaching och affärscoaching

Penica coachpool för hems 2016 dec pptx