Affärs- / Ledarskapscoaching

Från Nuläge till Önskat läge

Vad är coaching ?

Man kan bland annat säga att :

-Coaching är att hjälpa andra att lyckas.

-Hjälpa andra att kunna hjälpa sig själva att lyckas nå de mål

som utövaren satt upp.

-Ställa frågor, uppmana till handling, finna

överenskommelser för handling och ge feedback kopplat till

det mål utövaren önskar uppnå.

T – GROW - modellen

 • Topic Ämne för samtalet
 • Goal Mål, målformulering
 • Reality Verklighet, nuläge
 • Options Handlingsalternativ
 • Will / Way forward Val, vilja, vägen framåt

Coachprocessen följer etik och regler utifrån EMCC ( European Mentoring Coaching Council)


Några mervärden coaching ger för verksamheter och individer

Verksamhetscoaching-Ledarcoaching - Affärscoaching

 • Samtalen för utövaren kan syfta till att identifiera, underlätta och förtydliga arbetsrollen för sig själv och för sin omgivning. Det leder till trygghet och tillförsikt.
 • Via coaching uppstår vägar som leder mot uppsatta mål.
 • Skapa tydlighet och struktur . Mervärden i form av tidsbesparingar och ekonomiska värden blir ofta följden.
 • Medvetandegöra hälsa, balans, stresseliminering och inspiration.
 • Identifiera det mål som önskas uppnås samt förtydliga målet och därefter utarbeta en målplan att arbeta mot i handling.
 • Upptäcka hur betydelsefull reflektions stunder är om nuläge och önskat läge. Identifiera och upptäcka vad som bidrar till utveckling och vad som för stunden hindrar utveckling.
 • Bli mer medveten om de styrkor som hjälper till vid utvecklingen i gruppen och för individen.
 • Ökad medvetenhet om de verktyg individen/gruppen har och vilka verktyg och resurser som behövs för vidareutveckling.
 • Vid coacharbetet utgår vi från nuläge till framtida önskad situation . Detta ger stor kraft och inspiration i och med att det i flertalet fall går att påverka.
 • Synergiskapande och kreativitets utfall vid gruppcoaching bidrar till hävstångs vinster.