DET PERSONLIGA KUNDMÖTET

Beröra och bli Berörd

Exempel på några programpunkter:

( alla uppdrag anpassas utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål)

 • Hantera det personliga mötet med intresse, inlevelse och närvaro.
 • Lyssna i syfte att förstå hur kunden tänker, känner och önskar
 • Observera varje människas unika kroppsspråk
 • Skapa god kontakt på kort tid för att kunna vidareutveckla den på lång sik
 • Skapa samförstånd och överenskommelser i dina samtal.
 • Olika sätt att ta till sig ett budskap – Olika sätt att sända ett personligt budskap.
 • Rätt attityd och goda värderingar i handling.
 • Använda röst och kroppsspråk på rätt sätt i den situation som sker för att skapa samförstånd.
 • Hantera klagomål, irritation, invändningar utan att hamna in i onödig argumentation
 • Vidareutveckla kundservice.
 • Ökad medvetenhet om det egna sättet att bete sig och andras agerande i en kommunikation/möte.