PROGRAM

Affärs- / Ledarskapscoaching

Från Nuläge till Önskat läge

Professionellt hanterade telefonsamtal

Skapa Samförstånd och Överenskommelser

Det personliga kundmötet

Beröra och bli Berörd

Intern kommunikation – Hantera förändringar

Att vara vänliga mot varandra på riktigt