PROFESSIONELLT HANTERADE TELEFONSAMTAL

Skapa Samförstånd och Överenskommelser

Exempel på några programpunkter:                                                                                                      

( alla uppdrag anpassas utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål)

 • Hantera inkommande och utgående telefonsamtal / intern telefonkommunikation medmänskligt professionellt.
 • Boka personliga möten per telefon och mobil
 • Genomföra presentationer och skapa överenskommelser via telefon
 • Vikten av rätt telefonpolicy i den verksamhet man arbetar i.
 • Professionell svarsfras.
 • Hantera ”besvärliga” samtal utan att gå in i försvarsställning
 • Mental laddning inför telefonaktivitet och efter en telefonaktivitet
 • Lyssna i syfte att först förstå för att sedan bli förstådd
 • Vikten av rätt attityd, värderingar och beteende
 • Tonfall, ordhastighet, intensitet, ordval
 • Hantera klagomål, irritation, invändningar utan att hamna in i onödig argumentation