INTERN KOMMUNIKATION - HANTERA FÖRÄNDRINGAR

Tydlighet och Arbetsglädje

 

Exempel på några programpunkter:

( alla uppdrag anpassas utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål)

 

 • Arbeta med tydlig och god intern kommunikation vid förändringsarbeten i organisationen
 • Aktivt arbeta med arbetsglädje
 • Rätt intern kommunikation påverkar extern kommunikation med kunder.
 • ”Small talk” i en stressig arbetssituation har påvisade positiva effekter för arbetsglädje och effektivitet
 • Bryta ”skitsnack” – Vi uppfattar budskap på olika sätt
 • Lyssna i syfte att först förstå och sedan bli förstådd
 • Aktivt arbete med att skapa en synergikultur och lär av varandra på jobbet
 • Rätt attityd, respekt och goda värderingar
 • Hantera klagomål, irritation, invändningar utan att hamna in i onödig argumentation
 • Reflektionsstunder och medveten närvaro
 • Ökad medvetenhet om sitt eget och andras agerande i en kommunikation

Konsten att kommunicera

Anders Mårtensson

start

 

Konsten att kommunicera blir allt viktigare…

Edu-tainment är en föreläsningsform  som sammankopplar utbildning och lärande på ett underhållande och inspirerande sätt av och med Peter Höckert och Anders Mårtensson.

Vi tar upp händelser och möten i vardagen med inslag och verktyg som underlättar i det personliga mötet, även i ett humoristiskt perspektiv.

 • Kan Du påverka dina möten beroende på hur Du tänker ?
 • Att få en person ta till sig det du säger i ett personligt möte
 • Att vara öppen för nya tankar och idéer.
 • Intern kommunikation på jobbet ?
 • Att agera solidariskt gentemot sitt företag
 • Telefonvett ?
 • Konsten att hantera besvärliga samtal och situationer
 • Empati - ett nytt och gammalt paradigm

För många är detta självklarheter. Men visst behöver vi påminnas om dem….

Peter Höckert har arbetat med säljande kommunikation  i mer än 20 år och med fingertoppskänsla och inspiration utbildat  företag  och dess anställda i säljande kommunikation och sättet att kommunicera i personliga möten.

Anders Mårtensson en av landets bästa imitatörer och komiker med kända gubbar, röster, dialekter och underfundiga texter och tankar.

Med Peter som föreläsare och Anders som side-kick blir detta en spännande, givande och rolig föreläsning i mötet mellan människor.

www.imitera.nu