SÄLJANDE KOMMUNIKATION - AFFÄRSMANNASKAP

Vinn – Vinn i sikte

Exempel på några programpunkter

( alla uppdrag anpassas utifrån uppdragsgivarens behov och önskemål)

 • Vem är kunden ?
 • Planering, laddning och struktur innan kundmötet och reflektion efter ett kundmöte
 • Vad är sälj, säljarens roll och säljande kommunikation ?
 • Säljsamtalet/struktur och agerande/förstå din kund
 • Vad är dina styrkor i din säljande roll ?
 • Mental laddning, motivation och visualisering.
 • Kroppsspråk, tonläge och de ord du använder
 • Lyssna i syfte att först förstå för att sedan bli förstådd
 • Medveten närvaro
 • Du är bäst när du är dig själv och utvecklar dina förmågor
 • Att arbeta mot ett mål i flera medvetna steg.