Anna Robenius
Läs mer

Har över 30 års erfarenhet från verkstadsindustrin med ledarbefattningar på olika nivåer.
Arbetar idag som ledarskapscoach och coachar enskilda ledare samt ledningsteam och grupper.
Anna är certifierad ledarskaps- och affärscoach via EMCC European Quality Award EQA Practitioner.
Hon har också vidareutbildat sig inom gruppcoaching.